USMLE Step 2 CK Hazırlık Kursu

USMLE Step 2 CK sınavına indirimli hazırlık kurslarımızı kaçırmayın.

Amerikan Doktorlardan USMLE Step 2 Kursu

Eğitim Süresi

5 Ay

Haftada

3 Gün

Kurs Yeri

Online/Canlı

Eğitim Dili

İngilizce

USMLE Step 2 CK Sınavı Genel Bakış

Amerika’da Doktorluk Fırsatı

Adım 2 CK, muayene edilen kişinin gözetim altında hasta bakımının sağlanması için gerekli olan klinik bilime ilişkin tıbbi bilgi, beceri ve anlayışı uygulama becerisini değerlendirir ve sağlığın teşviki ve geliştirilmesi ile hastalıkların önlenmesine odaklanır. Adım 2 CK, gözetim altında güvenli ve yetkin tıp uygulaması için temel sağlayan klinik bilimlerin ilkelerine ve temel hasta merkezli becerilere gereken özenin gösterilmesini sağlar.

Adım 2 CK bir günlük bir sınavdır. 60 dakikalık 8 bloğa bölünür ve 9 saatlik bir test oturumunda uygulanır. Blok başına soru sayısı 40’ı geçmeyecektir. Genel sınavdaki toplam soru sayısı 318’i geçmeyecektir.

Sınav ayrıca en az 45 dakikalık bir mola süresi içermektedir.

Usmle Hazırlık Kursları Hakkında Detaylı Bilgi İçin

USMLE Step 2 CK Sınavı Detaylı Bilgiler

Tüm USMLE sınavları,  içeriği genel ilkelere ve bireysel organ sistemlerine göre düzenlenmektedir. Test soruları, organ sistemleri arasında veya bireysel organ sistemleri içinde geçerli olan kavram ve ilkelere odaklanıp odaklanmadıklarına bağlı olarak 18 ana kategoriye ayrılır.

Adım 2 Bu konular için Klinik Bilgi (CK) içerik ağırlığı bir sonraki başlıkta belirtilmiştir. Bireysel organ sistemlerine odaklanan bölümler, terapi ilkeleri de dahil olmak üzere normal ve anormal süreçlere bölünmüştür. Çoğu durumda, normal süreçlere ilişkin bilgi, bir hastalık süreci veya spesifik patoloji bağlamında değerlendirilir.

İçerik taslağında listelenen tüm konular her USMLE Adım sınavına dahil edilmese de, genel içerik kapsamı tüm adımlarda yer alabilir.

Açıklama%
Temel Bilimin Genel İlkeleri2-4
Bağışıklık Sistemi3-5
Kan ve Lenfotiküler Sistem4-6
Davranışsal Sağlık6-8
Sinir Sistemi ve Özel Duyular6-8
Kas-İskelet Sistemi/Deri ve Deri Altı Dokusu6-10
Kardiyovasküler Sistem8-10
Solunum Sistemi7-9
Mide bağırsak Sistemi7-9
Böbrek ve Üriner Sistem ve Erkek Üreme4-6
Hamilelik, Doğum ve Lohusalık4-6
Kadın Üreme Sistemi ve Meme4-6
Endokrin Sistem4-6
Çoklu Sistem Süreçleri ve Bozuklukları4-6
Biyoistatistik ve Epidemiyoloji/Nüfus Sağlığı/Tıp Literatürün Yorumlanması3-5
Sosyal Bilimler: Hukuki/Etik Konular ve Profesyonellik/Sisteme Dayalı Uygulama ve Hasta Güvenliği10-15
Step 2 CK Test İçeriği Spesifikasyonları
Yeterlilik%
Tıp Bilgisi: Temel Bilim Kavramlarını Uygulamak0
Hasta Bakımı: Öykü ve Fizik Muayene0
Hasta Bakımı: Laboratuvar/Teşhis Çalışmaları13-17
Hasta Bakımı: Tanı16-20
Hasta Bakımı: Prognoz/Sonuç5-9
Hasta Bakımı: Sağlığın Korunması/Hastalığın Önlenmesi8-12
Hasta Bakımı: Farmakoterapi8-12
Hasta Bakımı: Klinik Müdahaleler6-10
Hasta Bakımı: Karma Yönetim12-16
Uygulamaya Dayalı Öğrenme ve İyileştirme3-5
Profesyonellik5-7
Sistem Tabanlı Uygulama ve Hasta Güvenliği5-7
Step 2 CK Doktorda Aranan Yetkinlikler
Yeterlilik%
İlaç50-60
Ameliyat25-30
Pediatri20-35
Kadın Hastalıkları & Doğum10-20
Psikiyatri10-15
Step 2 CK Bölümlerin Ağırlıkları

İndirimli Hazırlık Kurslarımızdan Yararlanmak İçin;

USMLE Step 2 CK Örnek Test Soruları

21 yaşında bir kadın, gebe kalmadan önce danışmanlık için ofise geliyor. Yeni evli ve önümüzdeki yıl içinde hamile kalmak istiyor. Et, balık veya süt ürünleri yemiyor ve diyetinin bebeği üzerindeki risklerini azaltmak istiyor. Adetler düzenli olarak 28 günlük aralıklarla meydana gelir ve 5 gün sürer. Sigara veya alkol kullanmıyor. İlaç almıyor. 157 cm (5 ft 2 inç) boyunda ve 50 kg (110 lb) ağırlığındadır; BMI 20 kg/m2’dir. Fizik muayenede anormallik yok. Pelvik muayene normal görünen bir vajina, serviks, uterus ve adneks gösterir. Bu hastada fetal anomali riskini azaltma olasılığı en yüksek olan aşağıdakilerden hangisidir?

(A) Diyetin ilk üç aylık dönemde daha fazla protein kaynağı içerecek şekilde ayarlanması

(B) Konsepsiyondan önce folik asit takviyesine başlanması

(C) İlk üç aylık dönemde kalsiyum takviyesi

(D) İlk üç aylık dönemde demir takviyesi

(E) Hamilelik ve emzirme döneminde soya proteini sallar

(F) Randomize klinik araştırma

(Cevap: B)

10 yaşında erkek çocuk ürtiker, ses kısıklığı ve sersemlik şikayetleri ile acil serviste görüldükten 2 gün sonra kontrole getirildi. Belirtileri arı soktuktan 15 dakika sonra başladı ve yaklaşık 60 dakika sürdü; tedavi edilmeden önce çözdüler. Geçen yıl içinde üç kez arılar tarafından sokuldu ve her reaksiyon daha şiddetli oldu. Muayene herhangi bir anormallik göstermiyor. Bu duruma bağlı gelecekte morbidite ve mortaliteyi önlemek için aşağıdakilerden hangisi en uygun öneridir?

(A) Arı olduğu bilinen alanlardan kaçının

(B) Dışarıda renkli giysiler giymekten kaçının

(C) Difenhidramin tabletlerinin taşınması

(D) Kendi kendine enjekte edilebilen epinefrin taşımak

(E) Gelecekteki herhangi bir sokmadan sonra derhal tıbbi yardım isteyin

(Cevap: D)

Yakın zamanda onaylanmış bir antihipertansif farmakoterapinin yan etkilerinin insidansını konvansiyonel tedavininkiyle karşılaştırmak için bir kohort çalışması yapılmıştır. Toplam 20.000 hasta kayıtlıdır. On iki bin kişiye yakın zamanda onaylanmış tedavi reçete ediliyor ve 8.000 kişiye konvansiyonel tedavi öneriliyor. Çalışma ve kontrol gruplarındaki hastalar temel kan basıncı, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilir. Veriler, hastaların devam eden klinik bakımının kayıtlarından toplanır. Sonuçlar, yeni onaylanmış tedaviyi alanların, geleneksel tedaviyi alanlara kıyasla iki kat daha fazla yorgunluk insidansına sahip olduğunu göstermektedir. Sonuçlar istatistiksel olarak anlamlıdır (P=0,01). Aşağıdaki olası kusurlardan hangisinin bu çalışmayı geçersiz kılması en olasıdır?

(A) Yayın yanlılığı

(B) Seçim yanlılığı

(C) Tip I hata

(D) Tip II hata

(Cevap: B)

Diyabetik ketoasidoz nedeniyle hastaneye yatırıldıktan üç gün sonra 87 yaşında bir kadın insülin enjeksiyonlarını reddediyor. Tıbbi durumunun o kadar düştüğünü ve artık yaşamaya devam etmek istemediğini söylüyor; neredeyse kördür ve muhtemelen iki taraflı bacak amputasyonu gerektirecektir. Her zaman aktif bir insan olduğunu ve hayatının artık nasıl değerli olacağını görmediğini bildiriyor. Ailesi yok ve arkadaşlarının çoğu hasta ya da öldü. Ruhsal durum muayenesinde uyanık ve koopere. Tıbbi geçmişini doğru bir şekilde anlatıyor ve insülini reddetmenin sonuçlarını anlıyor. Depresyon kanıtı yok. Doktorun kendi durumunu anlamak için çok genç olduğunu söyleyerek, doktorun fikrini değiştirme girişimlerini reddediyor. “Öleceğimi biliyorum ve istediğim de bu” diyor. Aşağıdakilerden hangisi yönetimde sonraki en uygun adımdır?

(A) Hastayı “tıbbi tavsiyeye aykırı” formu imzaladıktan sonra taburcu edin.

(B) Yasal vasi atamak için mahkeme emri isteyin

(C) İnsülin teklif edin, ancak hastanın reddetmesine izin verin

(D) Psikiyatri birimine kabul

(E) Hastanın isteklerine karşı insülin uygulamak

(Cevap: C)

45 yaşında bir kadın, kalıcı bakteriyemi ile Staphylococcus aureus endokarditi tedavisi için hastaneye yatırılıyor. Hasta, doktorları, hemşireleri, eczacıları ve sosyal hizmet uzmanlarını içeren disiplinler arası görüşmeler sırasında tartışılır. Turlar sırasında, bir eczane öğrencisi, hastanın geçen hafta planlanan antibiyotiğinin iki dozunu kaçırdığını fark eder, ancak neden olduğundan emin değildir. Doktor ve hemşire kaçırılan bu dozlardan habersizdir ve öğrenci gözleminden bahsetmez. Aşağıdaki önlemlerden hangisinin bu disiplinler arası sağlık hizmeti ekibi içindeki iletişimi geliştirmesi daha olasıdır?

(A) Disiplinlerarası turları daha sessiz bir yerde gerçekleştirin

(B) Tüm ekip üyelerinden gelen soruları teşvik edin

(C) Hasta ziyaretlerini standart hale getirmek için bir kontrol listesi uygulayın

(D) İlaçları incelemek için turlar sırasında bilgisayarları kullanın

(Cevap: B)

Usmle Hazırlık Kurslarımız Hakkında Detaylı Bilgi İçin;