USMLE Hakkında

USMLE yani “United States Medical Licensing Examination”, ABD’de medikal doktorluk yapmak isteyen herkesin (Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki tıp fakültelerinden mezun olanlar dahil) girmekle yükümlü olduğu 3 aşamalı sınavdır.

Amerikan Doktorlardan USMLE Kursları

Eğitim Süresi

5 Ay

Haftada

3 Gün

Eğitim Türü

Online/Canlı

Eğitim Dili

İngilizce

USMLE Sınavı Nedir?

Amerika’da Doktorluk İmkanı

“United States Medical Licensing Examination” ABD’de doktorluk yapabilmek için gerekli eyalet lisanslarına başvuru için gerekli bir sınavlar dizisinin genel adıdır. USMLE Step 1, USMLE Step 2 CK ve USMLE Step 2 CS sınavlarını geçerek ABD’de uzmanlık yoluna girilebilir. USMLE Step 3 sınavı ise uzmanlık yoluna girmek için değil,”tam” lisans başvurusu yapmak için gereklidir. Tam lisans alan hekimler, bazı eyaletlerde H-1 vizesine başvurabilirler.

İlk 2 sınav Ankara’da, üçüncü sınav ise Amerika’da dır. İlk iki sınava tıp öğrencisiyken de girilebilir. Üçüncü sınav olan step 2-CS önceden istenilen TOEFL ın yerini almış ve sizin hem klinik yeteneğinizi hem de İngilizcenizi ölçmektedir.

Başarılı bir sınav süreci geçirmeniz için indirimli hazırlık kurslarımızdan katılarak ilk adımı atabilirsiniz.

Usmle Hazırlık Kursları Hakkında Detaylı Bilgi İçin

USMLE Sınavı Aşamaları

USMLE Step 1 Sınavı, temel tıp bilimlerinin test edildiği, içeriği Amerika Birleşik Devleri sınırları içinde bulunan tıp fakülteleri öğretim üyeleri tarafından sağlanan sorulardan oluşan bir sınavdır. USMLE 1. basamak sınavı, tüm USMLE sınavlarının ilkidir ve ECFMG sertifikası’nın gerekliliklerinden biridir ve içeriğinden NBME kuruluşu sorumludur.

USMLE Step 2 CK (Clinical Knowledge) sınavı, klinik bilimlerin test edildiği, içeriği Amerika Birleşik Devletleri sınırları içindeki tıp fakülteleri öğretim üyeleri tarafından hazırlanan bir sınavdır. USMLE Step 2 CK sınavı, tüm USMLE sınavlarından ikincisidir ve kendi içinde de iki kısma ayrılmaktadır. Step 2 sınavının ilk kısmı klinik bilgileri sınayan sadece teorik bir sınav iken, Step 2 CS (Clinical Skills), klinik bilgilerin pratik uygulanmasını (hasta muayenesi gibi) sınayan teorik ve pratik bilgileri beraber sınayan bir sınavdır. Step 2 CK, teorik sınavı, en genel açıdan, hastalıkların mekanizmalarını, etyoloji, patofizyoloji ve tedavi modalitelerini içermektedir.

USMLE Step 2 CS (Clinical Skills) sınavı, USMLE Step 2 diye tarif edilen 2. basamak USMLE sınavlarının 2.basamağıdır. Bu sınav ilk basamak olan Step 2 CK sınavına ek olarak pratik uygulamaların test edildiği bir sınavdır. Bu sınav Amerika Birleşik Devletleri’nde Los Angeles (CA), Chicago (IL), Philadelphia (PA), Atlanta (GA) ve Houston (TX) olmak üzere belirlenmiş 5 ayrı merkezde uygulanır.

3. Adım, ayakta tedavi ortamlarında hasta yönetimine vurgu yaparak, denetimsiz tıp uygulaması için gerekli olan tıbbi bilgi ve biyomedikal ve klinik bilim anlayışını uygulayıp uygulayamayacağınızı değerlendirir. USMLE dizisindeki son sınavdır ve denetim olmaksızın tıp uygulama ruhsatı alınmasını sağlar.

İndirimli Hazırlık Kurslarımızdan Yararlanmak İçin;

USMLE Hakkında Bilgiler

USMLE® veya Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Lisanslama Sınavı® programı, iki kuruluşa aittir: Devlet Tıp Kurulları Federasyonu (FSMB) ve Ulusal Tıbbi Muayene Kurulu® (NBME®).

FSMB, Amerika Birleşik Devletleri ve bölgelerinin 70 eyalet tıbbi ve osteopatik kurulunu temsil eden kar amacı gütmeyen bir organizasyondur. Bireysel sağlık kurulları, doktorları ruhsatlandırmaktan, hasta şikayetlerini araştırmaktan ve yasaları ihlal eden doktorları disipline etmekten sorumludur. FSMB, ulusal bir değerlendirme programı sağlama, kimlik belgelerinin belgelenmesini ve dağıtımını kolaylaştıran araçlar sağlama, disiplin cezalarının izlenmesi için ulusal bir veri tabanına sponsor olma ve konularda bireysel kurulların ulusal sesi olarak hareket etme konularında eyalet yönetim kurulu üyeleri adına hareket eder. lisanslama ve uygulama açısından önemlidir.

NBME, sağlık profesyonellerinin değerlendirmeleri yoluyla halka hizmet eden kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yaklaşık 80 üyeli kurul, sınavlarının tasarımına katkıda bulunan ulusal uzmanların, halk dahil olmak üzere çeşitli bakış açıları getiren genel üyelerin ve Amerikan Tıp Kolejleri Birliği (AAMC) dahil olmak üzere bir dizi kuruluştan temsilcilerin temsilini içerir. ), American Board of Medical Specialties (ABMS), American Medical Association (AMA), AMA’nın Resident ve Fellows Section, the American Medical Student Association (AMSA), Council of Medical Specialty Societies (CMSS), the Educational Yabancı Tıp Mezunları Komisyonu (ECFMG), FSMB, Ulusal Öğrenci Tıp Derneği (SNMA), üniformalı hizmetler ve Gazi İşleri Bakanlığı.

NBME, tıp eğitiminde, ruhsatlandırmada ve sertifikalandırmada yurt içinde ve yurt dışında kullanılan bir dizi değerlendirme geliştirir ve tıp eğitimini ve değerlendirme bilimini ilerletmeyi amaçlayan araştırma ve geliştirmeyle ilgilenir.

USMLE, ECFMG, FSMB, NBME ve halktan üyeleri içeren bir komite tarafından yönetilmektedir. Bu komite, programın genel yönünden, geçti/kaldı standardının puanlanması ve belirlenmesi için prosedürlerin belirlenmesi ve onaylanmasından ve tüm önemli politika ve prosedürlerden sorumludur.

USMLE test komitelerinin üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nin her bölgesinden biyomedikal bilim adamları, eğitimciler ve klinisyenler bulunur. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki neredeyse tüm LCME onaylı tıp okulları USMLE test komitelerinde temsil edilmiştir. USMLE test komitesi üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tıp okullarından, eyalet tıp kurullarından ve klinik uygulama ortamlarından alınan bir “ulusal tıp fakültesini” temsil eder (yıllık gönüllü Komiteler ve Görev Güçleri Rehberi listesi burada mevcuttur).

USMLE, Amerika Birleşik Devletleri’ndeki allopatik doktorlar için tıbbi ruhsata giden tek bir yola duyulan ihtiyaca yanıt olarak oluşturulmuştur. USMLE’den önce, çoklu muayeneler (NBME Parçaları muayenesi ve Federasyon Lisanslama Sınavı [FLEX]) tıbbi ruhsat için yollar sunuyordu. Hangi okulda veya hangi ülkede eğitim almış olurlarsa olsunlar, tüm lisanslı MD’lerin aynı değerlendirme standartlarını geçmelerini sağlamak için her eyalette kabul edilen bir sınav sistemi oluşturmak arzu edilirdi. Bugün tüm eyalet sağlık kurulları ulusal bir muayeneden yararlanıyor – allopatik doktorlar için USMLE, osteopatik doktorlar için COMLEX-USA.

Amerika Birleşik Devletleri Tıbbi Lisanslama Sınavı (USMLE) programı, doktorların uygulamaya hazırlanma süreci boyunca yüksek kaliteli değerlendirmelerin geliştirilmesi, sunulması ve sürekli iyileştirilmesindeki liderliği aracılığıyla Amerika Birleşik Devletleri’ndeki tıbbi lisans yetkililerini desteklemektedir.

Güvenli ve etkili hasta bakımının sağlanması için önemli olan tıbbi bilgi, beceriler, değerler ve tutumlar dahil olmak üzere doktor özelliklerinin değerlendirmelerinden lisans veren makamlara anlamlı bilgiler sağlamak.
Bu değerlendirmelerin tasarımında ve geliştirilmesinde tıp eğitimcilerini ve kurumlarını, ruhsatlandırma yetkilisi üyelerini ve uygulamalı klinisyenleri dahil etmek.
En yüksek profesyonel test standartları aracılığıyla doktorlara adalet ve hakkaniyet sağlamak.
Doktorları daha doğru ve kapsamlı bir şekilde değerlendirmek amacıyla ruhsatlandırma değerlendirmelerini geliştirmeye ve iyileştirmeye devam etmek.

Usmle Hazırlık Kurslarımız Hakkında Detaylı Bilgi İçin;