İçeriğe geç

USMLE Step 1 Hazırlık Kursu

USMLE Step 1 sınavına indirimli hazırlık kurslarımızı kaçırmayın.

Amerikan Doktorlardan USMLE Step 1 Kursu

Kurs Süresi

5 Ay

Haftada

3 Gün

Kurs Yeri

İstanbul

USMLE Step 1 Sınavı Genel Bakış

Amerika’da Doktorluk Fırsatı

Adım 1 sınavı, sağlık, hastalık ve terapi biçimlerinin altında yatan ilke ve mekanizmalara özel vurgu yaparak, tıp pratiği için temel bilimlerin önemli kavramlarını anlayıp uygulayamayacağınızı değerlendirir. Adım 1, yalnızca günümüzde güvenli ve yetkin tıp uygulaması için bir temel sağlayan bilimlere değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenme yoluyla yeterliliğin sürdürülmesi için gerekli bilimsel ilkelere de hakim olmayı sağlar. Adım 1, temel bilim materyallerini iki boyutta organize eden bütünleşik bir içerik taslağına göre inşa edilmiştir: sistem ve süreç.

Adım 1, bir günlük bir sınavdır. 60 dakikalık 7 bloğa bölünür ve 8 saatlik bir test oturumunda uygulanır. Belirli bir sınav formundaki blok başına soru sayısı değişebilir ancak 40’ı geçemez. Genel sınav formundaki toplam soru sayısı 280’i geçemez.

İndirimli Hazırlık Kurslarımızdan Yararlanmak İçin;

USMLE Step 1 İçerik Açıklaması

Adım 1, kendi alanlarında tanınmış öğretim üyeleri, araştırmacılar ve klinisyenlerden oluşan USMLE komiteleri tarafından oluşturulan çoktan seçmeli sorulardan (MCQ’lar) oluşur. Komite üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki akademik, uygulama ve lisanslama topluluklarından seçilir.

Adım 1, temel bilim bilgisini ölçmek için tasarlanmıştır. Bazı sorular, sınava giren kişinin bilgi birikimini kendi başına test eder. Ancak soruların çoğu, sınava girenin grafik ve tablo materyallerini yorumlamasını, mikroskobik patolojik ve normal örnekleri tanımlamasını ve temel bilim ilkelerini uygulayarak sorunları çözmesini gerektirir.

İçerik açıklaması, bir müfredat geliştirme veya çalışma kılavuzu olarak tasarlanmamıştır. Yeni konuları, ortaya çıkan yeni içerik alanlarını ve vurgudaki değişiklikleri dikkate alarak esnek bir yapıda sorular oluşturulur. Kategoriler ve içerik kapsamı değişebilir.

Temel bilimlerdeki kavram ve ilkelerin güçlü bir genel anlayışını oluşturmak amaçlanmaktadır.

step1about

USMLE Step 1 Sınavı Detaylı Bilgiler

Usmle Hazırlık Kursları Hakkında Detaylı Bilgi İçin

USMLE Step 1 Örnek Test Soruları

27 yaşında bir kadın, gebe kalmadan önce danışmanlık için ofise geliyor. Yakın zamanda bir arkadaşının nöral tüp defekti olan bir bebek dünyaya getirdiğini ve bu durumda çocuk sahibi olma riskini azaltmak istediğini belirtiyor. Önemli bir tıbbi hastalık öyküsü yok ve ilaç kullanmıyor. Fizik muayenede anormallik yok. Bu hastaya aşağıdaki süreçlerden hangisinde kofaktör olan bir vitamin takviyesine başlamasını önermek en uygunudur?

(A) Nükleotidlerin biyosentezi

(B) Protein gama glutamat karboksilasyonu

(C) Serbest radikallerin temizlenmesi

(D) Transketolasyon

(E) Trigliserit lipoliz

(Cevap: A)

Kronik baş ağrısı olan çocuklarda akupunkturun uygulanabilirliğini değerlendirmek için bir çalışma tasarlanmıştır. Kronik baş ağrıları olan altmış çocuk çalışmaya alındı. Her zamanki tedavilerine ek olarak, tüm çocuklara 2 ay boyunca haftada üç kez akupunktur tedavisi uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışma tasarımını en iyi şekilde tanımlar?

(A) Vaka kontrolü

(B) Vaka serisi

(C) Geçiş

(D) Kesitsel

(E) Tarihsel kohort

(F) Randomize klinik araştırma

(Cevap: B)

26 yaşında bir kadın, gebe kalmadan önce eşiyle birlikte doktora danışmak için geliyor. Annesi ve beş kardeşinden üçünde tip 2 diyabet var. 170 cm boyunda ve 82 kg (180 lb) ağırlığındadır; VKİ 28 kg/m2’dir. Kan basıncı 148/84 mm Hg. Fizik muayenede başka anormallik yok. Açlık serum glukoz konsantrasyonu 110 mg/dL’dir. Aşağıdakilerden hangisi hekim tarafından en uygun başlangıç ifadesidir?

(A) “Haydi gebe kalmadan önce kendi sağlığınızı optimize etmenin yollarını gözden geçirelim.”

(B) “Gebe kalmaya çalışmadan önce sizi adacık hücresi antikorları için test etmeliyiz.”

(C) “Sağlığınız iyi olduğu için hemen hamile kalabilirsiniz.”

(D) “Halihazırda fazla kilolu olduğunuz ve tip 2 diyabet riski altında olduğunuz için hamilelik sırasında kilo almaktan kaçınmalısınız.”

(E) “İnsülin tedavisine başlarsanız hamileliğinizle ilgili bir sorununuz olmamalıdır.”

(Cevap: A)

55 yaşında bir erkek, son 6 haftadır eforla ezici substernal göğüs ağrısı çekiyor. 2 ay önce miyokard enfarktüsü geçirdi. Gerektiğinde nitrogliserin ve günde bir aspirin alıyor. 30 yıldır günde iki paket sigara içiyor. Muayene normal kalp sesleri gösteriyor ve karotis veya femoral darbe yok. Bir β-adrenerjik bloke edici ajanla tedavinin aşağıdaki mekanizmalardan hangisine bağlı olarak semptomlarını iyileştirmesi daha olasıdır?

(A) Miyokardiyal kontraktiliteyi azaltmak

(B) Koroner arterleri genişletmek

(C) Periferik vazodilatasyon

(D) Fibrin ve trombosit tıkaçlarının önlenmesi

(Cevap: A)

31 yaşında bir kadın, bir motorlu araç çarpışmasında yaralandıktan 45 dakika sonra acil servise getirildi. Fizik muayenede sağ üst ekstremite palpasyonunda hassasiyet görülür. Bir röntgen, sağ humerusun orta şaft kırığını gösterir. Doktor radial sinirin bütünlüğünü değerlendirmek ister, ancak hastanın üst ekstremite hareketi ile şiddetli ağrısı vardır. Bu hastada radial sinirde hasar varsa, aşağıdaki alanlardan hangisinin iğne batmasına neden olacak şekilde değişen duyum büyük olasılıkla tanıyı doğrular?

(A) Önkolun ön medial yüzeyi

(B) İşaret parmağının palmar yüzeyi

(C) Küçük parmağın palmar yüzeyi

(D) Elin arka yan yüzeyi

(E) Küçük parmağın arka yüzeyi

(Cevap: D)

BAŞVURU FORMU

İletişim Bilgileri

Telefon

+90 212 211 44 34

Mobil

+90 546 157 40 59

Adres

Fulya Mahallesi Akıncı Bayırı Sokak No:28 Kat:4 Şişli-İstanbul-Türkiye