USMLE Step 1 Hazırlık Kursu

USMLE Step 1 sınavına indirimli hazırlık kurslarımızı kaçırmayın

Amerikan Doktorlardan USMLE Step 1 Kursu

Eğitim Süresi

5 Ay

Haftada

3 Gün

Kurs Yeri

İstanbul

Eğitim Dili

İngilizce

USMLE Step 1 Sınavı Genel Bakış

Amerika’da Doktorluk Fırsatı

Adım 1 sınavı, sağlık, hastalık ve terapi biçimlerinin altında yatan ilke ve mekanizmalara özel vurgu yaparak, tıp pratiği için temel bilimlerin önemli kavramlarını anlayıp uygulayamayacağınızı değerlendirir. Adım 1, yalnızca günümüzde güvenli ve yetkin tıp uygulaması için bir temel sağlayan bilimlere değil, aynı zamanda yaşam boyu öğrenme yoluyla yeterliliğin sürdürülmesi için gerekli bilimsel ilkelere de hakim olmayı sağlar. Adım 1, temel bilim materyallerini iki boyutta organize eden bütünleşik bir içerik taslağına göre inşa edilmiştir: sistem ve süreç.

Adım 1, bir günlük bir sınavdır. 60 dakikalık 7 bloğa bölünür ve 8 saatlik bir test oturumunda uygulanır. Belirli bir sınav formundaki blok başına soru sayısı değişebilir ancak 40’ı geçemez. Genel sınav formundaki toplam soru sayısı 280’i geçemez.

Usmle Hazırlık Kursları Hakkında Detaylı Bilgi İçin

USMLE Step 1 İçerik Açıklaması

Adım 1, kendi alanlarında tanınmış öğretim üyeleri, araştırmacılar ve klinisyenlerden oluşan USMLE komiteleri tarafından oluşturulan çoktan seçmeli sorulardan (MCQ’lar) oluşur. Komite üyeleri, Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’daki akademik, uygulama ve lisanslama topluluklarından seçilir.

Adım 1, temel bilim bilgisini ölçmek için tasarlanmıştır. Bazı sorular, sınava giren kişinin bilgi birikimini kendi başına test eder. Ancak soruların çoğu, sınava girenin grafik ve tablo materyallerini yorumlamasını, mikroskobik patolojik ve normal örnekleri tanımlamasını ve temel bilim ilkelerini uygulayarak sorunları çözmesini gerektirir.

İçerik açıklaması, bir müfredat geliştirme veya çalışma kılavuzu olarak tasarlanmamıştır. Yeni konuları, ortaya çıkan yeni içerik alanlarını ve vurgudaki değişiklikleri dikkate alarak esnek bir yapıda sorular oluşturulur. Kategoriler ve içerik kapsamı değişebilir.

Temel bilimlerdeki kavram ve ilkelerin güçlü bir genel anlayışını oluşturmak amaçlanmaktadır.

USMLE Step 1 Sınavı Detaylı Bilgiler

Step 1 Sorularının Anahatları

Tüm USMLE sınavlarının test soruları, organ sistemlerinde veya bireysel organ sistemlerinde önemli olan kavram ve ilkelere odaklanmalarına bağlı olarak 18 ana alandan birinde sınıflandırılır.

Bu konular için 1. Adım içerik ağırlıklandırması aşağıdaki belirtilmiştir. Bireysel organ sistemlerine odaklanan bölümler, farmakoterapi mekanizmaları dahil olmak üzere normal ve anormal süreçlere göre alt bölümlere ayrılmıştır. Çoğu durumda, normal süreçlere ilişkin bilgi, bir hastalık süreci veya spesifik patoloji bağlamında değerlendirilir.

İçerik ana sınıflarında listelenen tüm konular her USMLE Adım sınavına dahil edilmese de, genel içerik kapsamı, her adım için farklı sınava girenler tarafından sınav formları arasında karşılaşılabilir.

Açıklama%
Genel İlkeler12-16
Kan ve Lenforetiküler/Bağışıklık Sistemleri7-11
Davranış Sağlığı ve Sinir Sistemleri/Özel Duyular9-13
Kas-İskelet, Deri ve Deri Altı Dokusu6-10
Kardiyovasküler Sistem5-9
Solunum ve Böbrek/İdrar Sistemleri9-13
Mide bağırsak Sistemi5-9
Üreme ve Endokrin Sistemleri9-13
Çoklu Sistem Süreçleri ve Bozuklukları6-10
Biyoistatistik ve Epidemiyoloji/Nüfus Sağlığı4-6
Sosyal Bilimler: İletişim ve Kişilerarası Beceriler6-9
Step 1 Test İçeriği Spesifikasyonları
Yeterlilik%
Tıp Bilgisi: Temel Bilim Kavramlarını Uygulamak60-70
Hasta Bakımı: Tanı20-25
Öykü/Fiziksel Muayene
Teşhis
İletişim ve Kişilerarası Beceriler6-9
Uygulamaya Dayalı Öğrenme ve İyileştirme4-6
Step 1 Doktorda Aranan Yetkinlikler
Bölümler%
Patoloji44-52
Fizyoloji25-35
Farmakoloji15-22
Biyokimya ve Beslenme14-24
Mikrobiyoloji10-15
İmmünoloji6-11
Brüt Anatomi ve Embriyoloji11-15
Histoloji ve Hücre Biyolojisi8-13
Davranış Bilimleri8-13
Genetik5-9
Step 1 Bölümlerin Ağırlıkları

İndirimli Hazırlık Kurslarımızdan Yararlanmak İçin;

USMLE Step 1 Örnek Test Soruları

27 yaşında bir kadın, gebe kalmadan önce danışmanlık için ofise geliyor. Yakın zamanda bir arkadaşının nöral tüp defekti olan bir bebek dünyaya getirdiğini ve bu durumda çocuk sahibi olma riskini azaltmak istediğini belirtiyor. Önemli bir tıbbi hastalık öyküsü yok ve ilaç kullanmıyor. Fizik muayenede anormallik yok. Bu hastaya aşağıdaki süreçlerden hangisinde kofaktör olan bir vitamin takviyesine başlamasını önermek en uygunudur?

(A) Nükleotidlerin biyosentezi

(B) Protein gama glutamat karboksilasyonu

(C) Serbest radikallerin temizlenmesi

(D) Transketolasyon

(E) Trigliserit lipoliz

(Cevap: A)

Kronik baş ağrısı olan çocuklarda akupunkturun uygulanabilirliğini değerlendirmek için bir çalışma tasarlanmıştır. Kronik baş ağrıları olan altmış çocuk çalışmaya alındı. Her zamanki tedavilerine ek olarak, tüm çocuklara 2 ay boyunca haftada üç kez akupunktur tedavisi uygulanır. Aşağıdakilerden hangisi bu çalışma tasarımını en iyi şekilde tanımlar?

(A) Vaka kontrolü

(B) Vaka serisi

(C) Geçiş

(D) Kesitsel

(E) Tarihsel kohort

(F) Randomize klinik araştırma

(Cevap: B)

26 yaşında bir kadın, gebe kalmadan önce eşiyle birlikte doktora danışmak için geliyor. Annesi ve beş kardeşinden üçünde tip 2 diyabet var. 170 cm boyunda ve 82 kg (180 lb) ağırlığındadır; VKİ 28 kg/m2’dir. Kan basıncı 148/84 mm Hg. Fizik muayenede başka anormallik yok. Açlık serum glukoz konsantrasyonu 110 mg/dL’dir. Aşağıdakilerden hangisi hekim tarafından en uygun başlangıç ifadesidir?

(A) “Haydi gebe kalmadan önce kendi sağlığınızı optimize etmenin yollarını gözden geçirelim.”

(B) “Gebe kalmaya çalışmadan önce sizi adacık hücresi antikorları için test etmeliyiz.”

(C) “Sağlığınız iyi olduğu için hemen hamile kalabilirsiniz.”

(D) “Halihazırda fazla kilolu olduğunuz ve tip 2 diyabet riski altında olduğunuz için hamilelik sırasında kilo almaktan kaçınmalısınız.”

(E) “İnsülin tedavisine başlarsanız hamileliğinizle ilgili bir sorununuz olmamalıdır.”

(Cevap: A)

55 yaşında bir erkek, son 6 haftadır eforla ezici substernal göğüs ağrısı çekiyor. 2 ay önce miyokard enfarktüsü geçirdi. Gerektiğinde nitrogliserin ve günde bir aspirin alıyor. 30 yıldır günde iki paket sigara içiyor. Muayene normal kalp sesleri gösteriyor ve karotis veya femoral darbe yok. Bir β-adrenerjik bloke edici ajanla tedavinin aşağıdaki mekanizmalardan hangisine bağlı olarak semptomlarını iyileştirmesi daha olasıdır?

(A) Miyokardiyal kontraktiliteyi azaltmak

(B) Koroner arterleri genişletmek

(C) Periferik vazodilatasyon

(D) Fibrin ve trombosit tıkaçlarının önlenmesi

(Cevap: A)


31 yaşında bir kadın, bir motorlu araç çarpışmasında yaralandıktan 45 dakika sonra acil servise getirildi. Fizik muayenede sağ üst ekstremite palpasyonunda hassasiyet görülür. Bir röntgen, sağ humerusun orta şaft kırığını gösterir. Doktor radial sinirin bütünlüğünü değerlendirmek ister, ancak hastanın üst ekstremite hareketi ile şiddetli ağrısı vardır. Bu hastada radial sinirde hasar varsa, aşağıdaki alanlardan hangisinin iğne batmasına neden olacak şekilde değişen duyum büyük olasılıkla tanıyı doğrular?

(A) Önkolun ön medial yüzeyi

(B) İşaret parmağının palmar yüzeyi

(C) Küçük parmağın palmar yüzeyi

(D) Elin arka yan yüzeyi

(E) Küçük parmağın arka yüzeyi

(Cevap: D)

Usmle Hazırlık Kurslarımız Hakkında Detaylı Bilgi İçin;